Мартеници

Галико ГЛК ЕООД се занимава с производство и пакитиране на мартеници. Фирмата разполага с голям брой стилажи направени специално за да се изложат мартениците по най-добрия начин.         

Галико предоставя заредени стилажи с мартеници на своите добри партньори на консигнация. Галико доставя и събира стилажите с мартеници със собствен транспорт в почти цяла България.

След като мине баба марта започваме да събираме стилажите и каквото е продадено от там, нашия партньор взема договорения %, а непродадените Галико си ги прибира. 

Галико доставя и събира стилажите с мартеници със собствен транспорт в почти цяла България.